ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំដល់អភិបាលរាជធានី-ខេត្តពីគោលការណ៍ និងបែបបទនៃការជ្រើសរើសមន្ត្រីកិច្ចសន្យា និងបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត ចូលបម្រើការងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

(ភ្នំពេញ)៖ លោក ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនដល់អភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីណែនាំអំពី គោលការណ៍ និងបែបបទនៃការជ្រើសរើសមន្ត្រីកិច្ចសន្យា និងបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត ចូលបម្រើការងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ដែលប្រើប្រាស់ថវិកាហិរញ្ញប្បទាន និងថវិកាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩។

លិខិតរបស់លោក ម៉ម ប៊ុនហេង ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២១ ខែសីហានេះបញ្ជាក់ថា ការជ្រើសរើសមន្ត្រីកិច្ចសន្យា និងបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តបម្រើការងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ការជ្រើសរើស ផ្អែកតាមតម្រូវការការងារចាំបាច់របស់អង្គភាព ដើម្បីបំពេញកង្វះខាតបុគ្គលិក និងគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តរបស់សាមីជន ដោយទទួលបាននូវរបបឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ តាមគោលការណ៍កំណត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជារបស់អង្គភាព នៅក្នុងអំឡុងពេលកំពុងបំពេញការងារ និងមិនទាមទារនូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ ដែលមិនមានក្នុងគោលការណ៍ ដែលបានកំណត់ឡើយ។

ក្រសួងបន្តថា ដើម្បីអនុវត្តឱ្យមានការឯកភាពគ្នា ក្នុងការបំពេញទម្រង់បែបបទ ងាយស្រួលដល់ការងារគ្រប់គ្រង ក្រសួងសុខាភិបាលតម្រូវឱ្យអង្គភាព ដែលធ្វើការជ្រើសរើសមន្ត្រីកិច្ចសន្យា និងបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តបម្រើការងារ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ បំពេញបែបបទតាមទម្រង់គំរូ ដែលភ្ជាប់មកជាមួយដូចខាងក្រោម៖

១៖ ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ

២៖ ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

៣៖ កិច្ចសន្យាការងារ

៤៖ លិខិតបង្គាប់ការឱ្យចូលបម្រើការងារ៕

ប្រភព÷ FN

Book Bus Ticket Online With LankrongTicket.com Book Bus Ticket Online