ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ AirAsia កំពុងត្រៀមបើកដំណើរការជើងហោះហើរឡើងវិញ

ម៉ាឡេស៊ី៖ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ AirAsia កំពុងត្រៀមបើកដំណើរការជើងហោះហើរ រវាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងសិង្ហបុរីឡើងវិញ ក្នុងនោះរួមមានផ្លូវធ្វើដំណើរ រវាងកូឡាឡាំពួ និងសិង្ហបុរី បន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តឲ្យបើកដំណើរការស្ពានឆ្លងកាត់ព្រំដែន Reciprocal Green Lane (RGL) រវាងប្រទេសទាំង២ ឡើងវិញ។

ប្រភព៖ CNA