ត្រៀមខ្លួនទៅបងប្អូន ! អ្នកដែលទិញយានយន្តតពីគេ មិនទាន់បានកាត់ឈ្មោះ ឥលូវនេះក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែល……

​​​​ឥលួវនេះអ្នកដែលកំពុង​កាន់កាប់​យានយន្ត ដែលត្រូវបានទិញនិងលក់​តៗ​គ្នា​រពីកម្ចាស់​ដើម​មួយទៅម្ចាស់ថ្មីមួយទៀតដែលមិនទាន់បានកាត់ឈ្មោះហើយក៏មិនឃើញទៅ ដាក់​ពាក្យ​ស្នើសុំ​ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ​យានយន្តនៅក្រសួងសាធរណការនិងដឹកជញ្ជូនឱ្យបាន​មុនថ្ងៃទី ៣០ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០២០ ខាងមុខនេះម្ចាស់យានយន្តត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខនិងជាធរមាន។

ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្តបទដែលបងប្អូនកួរស្វែងយល់និងត្រូវដឹងពីរបៀបកាត់ឈ្មោះផ្ទេរកម្មសិទ្ធពេលទិញយានយន្តដោយមិនស្គាល់ម្ចាស់ដើមមួយណា៖

​​​​ អត្ថបទនេះនិយាយអំពីការកាត់ឈ្មោះនិងប្រាប់អ្នកពីរបៀបនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធយានយន្តទៅតាមប្រភេទនីមួយៗ​គឺមិនបាច់បង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា​ ៤%នោះទេ ។

– សូមអាន​បន្ថែមខាងក្រោមនេះ៖
១. អត្ថបទគួរអាន៖​ មកដឹងត​ម្លៃក្នុងការកាត់ឈ្មោះយានយន្ត​ និងទីតាំងដែលអាចធ្វេីបាន

២. អត្ថបទទាក់ទង៖​ សំរាប់ការផ្ទេរ សិទ្ធយានយន្តប៉ុន្មានប្រភេទនេះ​គឺមិនបាច់ បង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា​ ៤%ទេ

៣. អត្ថបទ៖​ មកដឹងត​ម្លៃក្នុងការកាត់ឈ្មោះយានយន្ត​ និងទីតាំងដែលអាចធ្វេីបាន

៤. អត្ថបទគួរអាន៖​ បេីមានពេល​! ! អ្នកនៅខេត្តទាំងនេះ​ កុំភ្លេចយករថយន្តទៅពិនិត្យបច្ចេកទេស​ ព្រោះមានឆៀកចល័តទៅ

៥. អត្ថបទគួរអាន៖​ ដេីម្បីធ្វេីឆៀករថយន្តបាន​ គួរមានឯកសារអ្វីខ្លះ?

អត្ថបទ : Bonny អត្ថបទពីក្រសួងសាធារណះការនិងដឹកជញ្ជូន