ថ្មីទៀតហើយគ្រូពេទ្យម្នាក់ ធ្វើស៊ីអ្នកជំងឺ ឈឺតិចតួចសោះ តែពិនិត្យរហូតដល់ ៣២មុខ ដើម្បីគិតលុយឲ្យបានច្រើន ត្រូវអាជ្ញាធរ បានចុះ ទៅចាត់វិ ធានការភ្លាមៗ…

លិខិតពិនិត្យជំងឺទូទៅ របស់ពេទ្យឯកជន មួយ ត្រូវបាន មហាជន និងអ្នកជំនាញ វិជ្ជាជីវៈពេទ្យមួយ ចំនួន បានបង្ហោះតៗ គ្នា នៅលើបណ្ដាញ សង្គមហ្វេសបុក ដោយចាត់ ទុកថា លិខិតមួយនេះ បានធ្វើឱ្យមាន កំហុ សឆ្គងលើវិជ្ជាជីវៈធ្ង ន់ធ្ងរ និងចាត់ ទុកថា ជាការបោ កប្រាស់ ធ្វើស៊ី ប្រជា ពលរដ្ឋ ដែលលោក មា នជំងឺ ត្រូវ ការពេទ្យ ឱ្យជួយ ។

លិខិតនោះ គឺចេញលទ្ធផល ដោយ ម៉ាស៊ីនថតស្កេន ពិនិត្យជំងឺ ៣២មុខ ដោយលោក គ្រូពេទ្យ ណុប សារិទ្ធ ( ហៅលោកគ្រូពេទ្យណេ ) លក់ផលិតផល មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក មានអា សយដ្ឋាន នៅភូមិតា លុង ឃុំកំពែង ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ ដោយចេញ លទ្ធផល កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ហើយ លិខិតនេះ បានបែ កធ្លា យ ពេញហ្វេសបុក នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

ទន្ទឹមនឹងការបែ កធ្លាយ រហូតផ្ទុះការ រិះគ ន់ធ្ង ន់ៗ និងបាន ដឹងលឺ ដល់ជំនាញ ពាក់ព័ន្ធ ទើប លោក ប្រធានការិយាល័ យស្រុក ប្រតិបត្តិវេជ្ជបណ្ឌិត ហ៊ឹង សាមិត្ត និងអាជ្ញាធរ បានចុះ ទៅចាត់វិ ធានការភ្លាមៗ ដោ យលោកគ្រូពេទ្យរូប នោះ ព្រមធ្វើកិ ច្ចសន្យា ឈប់ប្រើ ម៉ាស៊ីន ពិនិត្យជំងឺ ( វិភាគជំងឺ ) និង ឈប់ប្រក បរបរ ណឹង ចាប់ ពីថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះតទៅ ៕

By

By: Bonny From: