ប្រសិនបើបងប្អូនទិញរថយន្ត​ហើយ​មិន​បាន​កាត់​ឈ្មោះ​ តើ​បងប្អូននឹង​ជួប​បញ្ហា​ប្រឈម​អ្វីខ្លះ?

គុណវិបត្តិនៃការមិនកាត់ឈ្មោះយានយន្តដែលរកម្ចាស់ដើមពុំឃើញ៖

-ប្រសិនបើមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ឬយកយានយន្តទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗ​ម្ចាស់ដើមនឹងត្រូវជាប់ការស៊ើប អង្កេតរបស់​​សមត្ថកិច្ច

-ពេលបាត់បង់ឯកសារដូចជា បណ្ណសម្គាល់យានយន្ត ផ្លាកលេខ​សម្គាល់​យានយន្ត ម្ចាស់បច្ចុប្បន្នគ្មានសិទ្ធិស្នើសុំ​ធ្វើឯកសារទាំងអស់នោះឡើងវិញទេ លុះត្រា​ណាម្ចាស់ដើមទើបមានសិទ្ធិស្នើសុំ

-ករណីបាត់បង់យានយន្ត ម្ចាស់បច្ចុប្បន្នក៏គ្មានសិទ្ធិប្ដឹងផ្ដល់នោះដែរ លុះត្រា​ណាម្ចាស់​ដើមទើបច្បាប់ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ

-ប្រសិនបើត្រូវលក់យានយន្តបន្តទៀតម្ចាស់បច្ចុប្បន្នគ្មានសិទ្ធិកាត់ឈ្មោះឲ្យ​ទៅអ្នកទិញបន្តនោះទេ

-ម្ចាស់ដើមនៅតែមានសិទ្ធិស្របច្បាប់លើយានយន្តនោះ

-ម្ចាស់ដើមមានសិទ្ធិគ្រប់ពេលក្នុងការប្តឹងសមត្ថកិច្ចថាយានយន្តរបស់ខ្លួនត្រូវចោរលួចបាត់៕

By : Bonny ប្រភព៖នាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោគ-Department of Land Transport