ផ្លែរឈើដែលក្មេងៗចូលចិត្តញាំុំហើយជាជំនួយផ្នែកប្រាជ្ញានោះគឺទឹក…

​ជារៀងរាល់ថ្ងៃការញាុំផ្លែប៉ោមមានចំនួន ១៨,៩% នៃការញ៉ាំផ្លែឈើក្នុងចំនោមមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី ២ ទៅ ១៩ ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ ។​ បើយោងតាមការស្រាវជ្រាវដែលបានចេញផ្សាយនៅ Pediatrics ។ ផ្លែប៉ោមរួមជាមួយទឹកផ្លែប៉ោមទឹកក្រូចឆ្មារនិងចេកបង្កើតបានស្ទើរតែពាក់កណ្តាលនៃការញ៉ាំផ្លែឈើ។ការសិក្សាបាននិយាយថាកុមារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលទានផ្លែឈើ ១,២៥ ពែងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ នោះគឺស្ថិតក្នុងជួរដែលបានណែនាំដោយ គោលការណ៍ណែនាំរបបអាហារឆ្នាំ ២០១០ ដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយថាកុមារគួរបរិភោគផ្លែឈើពី ១ ទៅ ២ ពែងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនផ្លែឈើទាំងអស់សុទ្ធតែមានថាមពលដូចគ្នានោះទេ៖ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានកត់សម្គាល់ថាផ្លែឈើទាំងមូលដែលមានជាតិសរសៃគឺតទឹកផ្លែឈើ ឬ ជាមួយផ្លែឈើលាយបញ្ចូលគ្នាដែលអាចបន្ថែមជាតិស្ករសូដ្យូមនិងជាតិខ្លាញ់នៅពេលបាត់បង់អាហារូបត្ថម្ភមួយចំនួននៃផ្លែឈើទាំងមូល។ ផ្លែឈើទាំងមូលមានចំនួន ៥៣ ភាគរយនៃការទទួលទានផ្លែឈើខណៈដែលទឹកផ្លែឈើមានចំនួន ៣៤ ភាគរយ។

ក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏បាននិយាយថា“ ទម្រង់នៃកាឡូរីនៃទឹកផ្លែឈើ ត្រូវបានគេលាតត្រដាងឱ្យឃើញថា ការយល់ដឹងពីអថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីផ្លែឈើ ហើយអាចរួមចំណែកដល់ការទទួលទានកាឡូរីច្រើនពេកពីព្រោះមនុស្សអាចមិនទ្រទ្រង់ចំពោះកាឡូរីដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងទម្រង់ជារាវបានទេ” ។ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានគណនាពីការទទួលទានផ្លែឈើរបស់មនុស្សដែលមានអាយុពី ២ ទៅ ១៩ ឆ្នាំដោយវិភាគផ្លែឈើមានចំនួនច្រើនជាង ៣០០០ ពីការស្ទង់មតិពិនិត្យសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភជាតិពីឆ្នាំ ២០១១ ដល់ឆ្នាំ ២០១២ គឺមានតែទឹកផ្លែប៉ោមទេដែលជាជំនួយដល់ការលូតលាស់ដល់កុមារផ្នែកប្រាជ្ញា ។

By: Bonny