ពាក់សង្វា អ្នកមានបុណ្យ ឬទងផ្វិតរុំ ជុំវិញក

ទងផ្ចិតរុំជុំវិញកញ្ចឹងកដែលត្រូវបានគេស្គាល់និងដឹងផងដែរ។ បញ្ហានេះអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះឬអំឡុងពេលសម្រាលកូន។

1. ហេតុអ្វីបានជាទងផ្ចិតរុំនៅក?

– ដោយសារតែទារកងាកបង្វិលនៅក្នុងស្បូន។

2. សមាមាត្រទារកដែលមានទងផ្ចិតរុំព័ទ្ធករបស់ពួកគេ

– មានតែ ១ ជុំ = ៣៧% ។

– ចាប់ពី ២ ជុំឡើងទៅ = ២,៥% ទៅ ៨,៣% ។

3. តើមានវិធីដើម្បីការពារទារកមិនអោយទងផ្ចិតរុំកដែរឬទេ?

– មិនមានទេ។

4. ប្រសិនបើយើងមានកំរិតក្នុងការធ្វើចលនាតើអាចកាត់បន្ថយអត្រាទារកដែលមានទងសុកដែរឬទេ?

– សព្វថ្ងៃនេះមិនមានភ័ស្តុតាងមួយណាបង្ហាញថាការមានកំរិតក្នុងការធ្វើចលនាអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃទារកដែលមានទងផ្ចិតនោះទេ។

៥. តើការកើតកូនច្រើនដងបង្កើនហានិភ័យទងផ្ចិតរុំកដែរឬទេ?

– បច្ចុប្បន្ននេះមិនមានភ័ស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាការមានកូនច្រើនដងនឹងបង្កើនអត្រាទារកមានទងសុករុំព័ទ្ធកឡើយ។

6. តើការឆ្លុះអេកូអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទងផ្ចិតរុំព័ទ្ធកបានដែរឬទេ?

– អាចប្រើអេកូដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទងផ្ចិតរុំនៅក។

– អេកូអាចរកឃើញចំនួនខ្សែដែលព័ទ្ធជុំវិញក។

7. តើទងផ្ចិតរុំកញ្ចឹងកមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកដែរឬទេ?

– ទងផ្ចិតរុំជុំវិញកញ្ចឹងក ១ ជុំជារឿយៗមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកទេ។

8. តើទងផ្ចិតរុំព័ទ្ធជុំវិញកត្រូវធ្វើការវះកាត់ដែរឬទេ?

– យោងទៅតាមសន្និបាតអាមេរិកផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រី៖ ទេ។

9. តើទងផ្ចិតរុំកញ្ចឹងកអាចសម្រាលកូនតាមផ្លូវធ្មមជាតិដែរឬទេ?

– នៅតែអាចសម្រាលកូនតាមធម្មជាតិបាន។ 1/3 នៃទារកកើតតាមផ្លូវធម្មជាតិ។

10. តើទងផ្ចិតរុំជុំវិញទារកអាចរឹត”ច្របាច់ក” ទារកឬទេ?

– ទងផ្ចិតរុំជុំវិញកញ្ចឹងកទ ១ ជុំច្រើនតែមិនធ្វើឱ្យទារកច្របាច់កទេ។

11. តើទងផ្ចិតរុំជុំវិញកញ្ចឹងកអាច “ច្របាច់ក” ធ្វើឱ្យទារក “មិនអាចដកដង្ហើមបាន” ទេ?

– ទារកមិនដកដង្ហើមដោយសួត។ដូច្នេះមិនមានគ្រោះថ្នាក់ទេ។

12. តើទងផ្ចិត “តឹង” ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទារកដែរឬទេ?

– ជាធម្មតាមិនមានទេ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានរកឃើញថាការទងផ្ចិតរុំកតឹង ៦,៦% ក្នុង២០ ម៉ឺននាក់ទារកចាប់កំណើតធម្មតា។

13. តើទងផ្ចិតរុំកអាចសម្រាកកូបានដែរឬទេ?

– ទងផ្ចិតត្រូវបានរុំជុំវិញកញ្ចឹងកជាច្រើនជុំអាចបណ្តាលឱ្យមានការសម្រាកកូនពិបាក។

14. សសៃឈាមនៅក្នុងទងផ្ចិតអាចត្បៀតនៅពេលទងផ្ចិតរុំព័ទ្ធកដែរឬទេ?

– មានសារធាតុមួយ (Wharton) នៅក្នុងទងផ្ចិតដែលដើរតួជាខ្នើយដើម្បីជួយដល់សរសៃឈាមក្នុងទងផ្ចិតមិនឱ្យរាំងស្ទះទាំងស្រុងនៅពេលដែលទងផ្ចិតត្រូវបានខ្ទុះ។

15. តើទងផ្ចិតរុំក្នុងកញ្ចឹងកបណ្តាលឱ្យទារកស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះនិងសម្រាលកូនដែរឬទេ?

– អត្រាគឺ ១,៥ / ១.០០០ (០,១៥%) នៃកំណើត។

១៦. ក្នុងពេលសំរាលកូនបើទងផ្ចិតរុំព័ទ្ធកញ្ចឹងកបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកតើអាចរកឃើញទេ?

– អាចរកឃើញ។

17. តើនៅពេលណាទើបដឹងប្រាកដថាទារកមិនមានទងផ្ចិតរុំក?

– ជាធម្មតា ៣៤ សប្តាហ៍រឺច្រើនជាងនេះប្រសិនបើទារកមិនមានទងផ្ចិតរុំព័ទ្ធនឹងកញ្ចឹងកនឹងមិនមានឡើយ។

តើទងផ្ចិតគឺជាអ្វី?

ទងផ្ចិតគឺជាបំពង់មួយដែលមាមក្បាលពីរដែលដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹមនិងអុកស៊ីសែនពីឈាមរបស់ម្តាយទៅទារក។ ភារកិច្ចចម្បងរបស់ទងផ្ចិតគឺដើម្បីដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីសែនពីឈាមរបស់ម្តាយទៅឈាមទារក។ សម្រាប់ហេតុផលណាមួយដែលមានការរារាំងការដឹកជញ្ជូនអុកសីសែនទៅកាន់ទារក។ ទារកនឹងស្លាប់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ទងផ្ចិតជាធម្មតាមានប្រវែងជាមធ្យមប្រហែល ៥០-៦០ cm។ ទងផ្ចិតដែលវែងបង្កើនហានិភ័យនៃការរុំព័ទ្ធក, ដៃ, ជើងឬត្រគួញទងផ្ចិត។

អត្រានៃទងផ្ចិតរបស់ទារកកើតឡើងជាទូទៅប្រហែល ១២% ក្នុងចន្លោះគក៌ ២៤-២៦ សប្តាហ៍, ៣៧% កូនគ្រប់ខែ។