មន្ទីរអប់រំរាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុប ទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះ នៅតាមមណ្ឌលប្រឡង

(ភ្នំពេញ)៖ មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានជូនដំណឹងដល់បេក្ខជន ដែលត្រូវប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) សម័យប្រឡង៖ ២៧ ធ្នូ ២០២១ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ សូមទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនានា។ ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីជូនដំណឹង ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖

 

Book Bus Ticket Online With LankrongTicket.com Book Bus Ticket Online