ស្ត្រីម្នាក់ដែលបានបង្ហោះសារមួយដើម្បីអោយជួយរកយុទ្ធិធម៏អោយគាត ជុំវិញការធ្វើអត្តរាគម៏ ពីចោរលួចម៉ូតូហើយ គាត់សុំម៉ូតូវិញ ប៉ូលិសមិនព្រមឲ្យ ទារលុយគាត់ ១ពាន់ដុល្លារនោះឥលូវគាត់ទទួលបានម៉ូតូរបស់គាត់វិញហើយ…….

យោងទៅតាមម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា ពៅ មាស លក់ផលិតផលអនឡាញ បានអោយដឹងថា ៖ ស្រណោះណាស់ម៉ូតូ ចោរចាប់បានដាក់គុ កទៅហើយ ចុះហេតុអីក៏ទុកម៉ូតូខ្ញុំធ្វើអីទៀតលោកតុលាការ ទៅស្នើរម៉ូតូយកមកប្រើប្រាស់វិញម្តង ណារុញឲ្យគ្នា ទាតែលុយគ្រុបកន្លែង តើមិនអាណិត ជ ន់រ ងគ្រោះ ទេរឺ យ៉ាងមិច ហួសហេតុពេកហើយ កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ នេះគាត់បានបង្ហោះសារមួយ ឥលូវនេះគាត់បានទូលម៉ូតូមកវិញហើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

          ថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបានម៉ូតូវិញហើយបងប្អូន ដូចពាក្យចាស់ពោលលឺដប់មិនប្រសប់ដូចបានជួបមួយ ខ្ញុំបានយល់ច្រឡំទៅខាងព្រះរាជអាជ្ញា នឹងចៅក្រម ដោយបានគិតថា លោកទាំងពីជាអ្នកពុករលួយដោយគាត់មិនបាននិយាយអ្វីសោះថានឹងទាលុយខ្ញុំរឿងស្នើរម៉ូតូយកទៅប្រើរប្រាស់វិញ ដោយមានសមត្ថកិច្ចម្នាក់នៅក្នុងខណ្ខដង្កោជាអ្នករត់កាទាលុយពីខ្ញុំដោយខ្លួនឯងហើយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាខាងព្រះរាជអាជ្ញាជាអ្នកទាលុយចំនួន1000$ដើមប្បីដោះស្រាយរឿងមនុស្សនឹងម៉ូតូ ទើបខ្ញុំមានចិត្តខឹងនឹងខាងតុលាកាទាំងមិនទាន់បានជួបផ្ទាល់ជាមួយគាត់ផង ចឹងបានថ្ងៃដែលខ្ញុំមកដោះស្រាយរឿងម៉ូតូនឹងពូលិសម្នាក់ដែលរត់កាឲ្យខ្ញុំនឹងមិនឲ្យខ្ញុំចូលទៅជួបព្រះរាជអាជ្ញាសោះកាពិតពូលិសម្នាក់នឹងចង់សុីលុយពីខ្ញុំដោយខ្លួនឯងសោះ ខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមានរឿងដូចខ្ញុំសូមបងប្អូនមកឲ្យដល់ជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកព្រះរាជអាជ្ញាដោយផ្ទាល់ទើបដឹងថាគាត់មិនបានទាលុយកាក់ពីយើងទេ ណាស់តែសម្ថកិច្ចមួយចំនួនតូចដែលចង់សុីលុយដូចរឿងរបស់ខ្ញុំនេះធ្វើឲ្យម្នាក់ៗមើលមកថាតុលាកាពុករលួយ ចឹងហើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសជាសាធាណះនូវកុំហុសឆ្គងនឹងកាយល់ច្រឡំនាៗដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យបេះពាល់ដល់លោកព្រះរាជអាជ្ញានឹងលោកចៅក្រម🙏🙏🙏សូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងថ្ងៃនេះគឺមិនមានកាបង្ខំរឺកាគុំរាមពីនណាម្នាក់នោះទេខ្ញុំនិយាយចេញពីចិត្តនឹងបេះដូងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ សូមបងប្អូនឈប់មានកាយល់ច្រឡំបន្តទៀតលើពួកគាត់ទៅ។សូមអគុណ🙏🙏🙏

ដោយ : Bonny អត្ថបទពី Facebook ពៅ មាស លក់ផលិតផលអនឡាញ