អីុរ៉ង់និងផ្តល់ជំនួយខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដើម្បីព្យាបាលអ្នករងរបួសនៅប្រទេសលីបង់ដោយ…

ឌូបៃ៖ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters news បានឲ្យដឹងថា ប្រធានាធិបតីអីុរ៉ង់និងត្រៀមបញ្ជូនជំនួយខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្ដ្រទៅកាន់ប្រទេសលីបង់ និងដើម្បីព្យាបាលអ្នកដែលរងរបួសក្នុងឧប្បទ្ទហេតុនៅទីក្រុង Beirut ដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតាមដានខ្លាំង។

​​​ ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ ហាសាន់ រូហានី (Hassan Rouhani) បានប្រាប់ទូរទស្សន៏ជាតិប្រចាំប្រទេសថា ប្រទេសអីុរ៉ង់និងត្រៀមបញ្ជូនជំនួយខាងផ្នែកវេជ្ជបណ្ឌិតទៅកាន់ប្រទេសលីបង់ ព្រមទាំងផ្តល់ការព្យាបាលដល់អ្នករងរបួស និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្តចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតផងដែរ។ ម៉្យាងទៀត លោកក៏មានប្រសាសន៍លើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសលីបង់ “ថា” អីុរ៉ង់សង្ឃឹមថា កាលៈទេសៈនៃឧប្បត្តិហេតុនេះ នឹងប្រសើរឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ហើយសន្តិភាពនឹងវិលត្រឡប់មកទីក្រុង Beirut ដូចដើម”។

A drone picture shows the scene of an explosion that hit the seaport of Beirut, Lebanon, Wednesday, Aug. 5, 2020. A massive explosion rocked Beirut on Tuesday, flattening much of the city’s port, damaging buildings across the capital and sending a giant mushroom cloud into the sky. (AP Photo/Hussein Malla)

By: Bonny From: Reuters news