អុីមែលបោកបញ្ឆោត Phishing អះអាងថា “មាននរណាម្នាក់បានព្យាយាមចូលក្នុងគណនីរបស់អ្នក”

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍកម្មវិធីការពារមេរោគដ៏ល្បី Malwarebytes Labs កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានផ្សព្វផ្សាយសាជាថ្មីទាក់ទងទៅនឹងការផ្ញើអុីមែលបោកបញ្ឆោត Phishing ដើម្បីលួចទាញយកឈ្មោះសម្គាល់និងលេខសម្ងាត់គណនីហ្វេសប៊ុក ពីអ្នកប្រើប្រាស់។

ទាក់ទងនឹងការបោកបញ្ឆោតនេះជនខិលខូចបានផ្ញើអុីមែលដែលមានខ្លឹមសារបំភិតបំភ័យអ្នកប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឱ្យពួកគេឆ្លើយតបទៅនឹងអុីមែលភ្លាមៗដោយមិនបានគិតឱ្យបានល្អិតល្អន់។ ម្យ៉ាងវិញទៀតអុីមែលទាំងនោះត្រូវបានរចនាឡើងដោយមានរូបរាងដូចគ្នានិងអុីមែលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក។ ជាទូទៅអុីមែលបោកបញ្ឆោតមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងតំណភ្ជាប់ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់វាយបញ្ចូលឈ្មោះសម្គាល់និងលេខសម្ងាត់ ដែលអាចឱ្យពួកគេទាញយកទិន្នន័យទាំងនោះដើម្បីលួចចូលទៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុកនៅពេលក្រោយ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកទទួលបានសារ ឬអុីមែលដែលទាមទារឱ្យលោកអ្នកវាយបញ្ចូលឈ្មោះសម្គាល់និងលេខសម្ងាត់ លោកអ្នកគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រោះសារទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាសារបោកបញ្ឆោត។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការចូលប្រើប្រាស់គណនីណាមួយនោះ លោកអ្នកគួរតែធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់៕

ប្រភពព័ត៌មាន

Book Bus Ticket Online With LankrongTicket.com Book Bus Ticket Online