អ្នកគាំទ្រលោក Macron អបអរជ័យជម្នះបោះឆ្នោត ខណៈមេដឹកនាំ​ស្តាំ​និយមទទួលស្គាល់ការបរាជ័យ  

ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានថ្លែងអំណរគុណ​ដល់​អ្នកគាំទ្រ ក៏ដូចជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសបារាំង។ យោង​តាមភ្នាក់ងារបោះឆ្នោតបានឱ្យដឹងថា លោក Macron បានទទួល​ជ័យ​ជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតឡើងវិញសម្រាប់អាណត្តិទីពីរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ។ មេដឹកនាំស្តាំនិយមបារាំងលោកស្រី Marine Le Pen បានទទួលស្គាល់​ការ​បរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី ដោយបានប្រគល់ជ័យ​ជម្នះ​ដល់លោក Emmanuel Macron ដែលកំពុងកាន់អំណាច៕

Book Bus Ticket Online With LankrongTicket.com Book Bus Ticket Online