៣តិចនិកដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងការចរចារទិញអចលនទ្រព្យ

បញ្ហាជាច្រើនដែលតែងតែកើតឡើង នៅពេលដែលលោកអ្នកចង់ទិញផ្ទះ គឺតែងមានភាពលំបាកក្នុងការចរចារជាមួយអ្នកលក់ ឬឈ្មួញកណ្ដាល ដោយសារលោកអ្នកមិនបានស្វែងយល់ពីតិចនិក នៃការទិញ អចលនទ្រព្យដោយជោគជ័យ។ តើលោកអ្នកគួរដឹងតិចនិកអ្វីខ្លះ ដើម្បីទិញផ្ទះសម្រាប់រស់នៅ ឬទិញសម្រាប់វិនិយោគបន្ត ជាមួយតម្លៃល្អ? ខាងក្រោមនេះ ជាតិចនិក ដកស្រង់ចេញពីទស្សនាវដ្ដីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ដែលលោកអ្នកអាចយកទៅប្រើបាន សម្រាប់ការចរចារទិញអចលនទ្រព្យ៖

  1. រកបញ្ហារបស់ផ្ទះឲ្យច្រើន យុទ្ធសាស្រ្ដ​ Donald Trump ត្រង់តិចនិក យើងបានដកស្រង់ពីគំនិតរបស់មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យ គឺលោក Donald Trump ដោយលោកបានពោលថា បើអ្នកចេះមើលបញ្ហារបស់អចលនទ្រព្យ នោះអ្នកនឹងរកឃើញនូវឱកាសជាច្រើន ដែលកើតពីបញ្ហាទាំងនោះ។ លោកបានលើកឡើងថា លោកតែងតែឲ្យក្រុមការងារលោកចុះទៅត្រួតពិនិត្យអចនលនទ្រព្យ ដែលលោកបម្រុងនឹងទិញ ដើម្បីឆ្កឹះរកបញ្ហា ដែលអាចមាន។ ទន្ទឹមនឹងបញ្ហាតូចដែលលោករកឃើញ ក៏មានតម្លៃរហូតដល់ទៅ ៥ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ហើយលោកក៏យកបញ្ហាទាំងនោះ ដើម្បីតថ្លៃជាមួយម្ចាស់ផ្ទះ។
  2. ដកឃ្លាពីការទិញរង់ចាំមើលសភាពការណ៍ យុទ្ធសាស្រ្ដ Warren Buffet តិចនិចមួយនេះ ស្រដៀងទៅនឹងគំនិតមួយរបស់មហាសេដ្ឋីអាមេរិកគឺ លោក Warren Buffet ដែលលោកពោលថា ទិញនៅពេលគេចង់លក់ លក់នៅពេលដែលគេចង់ទិញ។ ដោយតិចនិកនេះ តម្រូវឲ្យលោកអ្នកស្វែងរកវិធីសាស្ត្រ ឬចរចា ដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពេលវេលា នៃការបង់មានរយៈពេលយូរ ហើយអត្រាការប្រាក់ទាប។
  3. សុំនេះសុំនោះនេះ ជាយុទ្ធសាស្ត្រទី៣ ដែលលោកអ្នកអាចយកទៅប្រើបាន នៅពេលលោកអ្នកកំពុងចរចាទិញផ្ទះ។ តិចនិកទី៣នេះ មិនបានជួយបន្ទាបតម្លៃផ្ទះ ដែលគេដាក់លក់ ដោយផ្ទាល់នោះទេ តែអ្វីដែលជាចំនុចពិសេសនៃតិចនិកនេះ គឺវាបានជួយធ្វើឲ្យតម្លៃផ្ទះលក់នោះ ទាបជាងមុន ដោយអ្នកលក់មិនដឹងខ្លួន។

អត្ថបទដោយ: ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា