កាត់​ដីបឹងតាមោក ៤ហិចតា ទុក​សាងសង់អគារ​ទីស្ដីការក្រសួងមុខងារ​សាធារណៈ​ថ្មី

រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ដល់ផ្ទៃដីបឹងតាមោក ចំនួន ៤ហិចតា ជូនក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សម្រាប់សាងសង់អគារទីស្ដីការក្រសួងមុខងារសាធារណៈថ្មី។

យោងតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណរដ្ឋមន្ត្រីបានអោយដឹងថា ផ្ទៃដី៤ហិកតានេះមានទីតាំងស្ថិតនៅខាង​លិច​​ក្រសួងយុត្តិធម៍នៅក្នុងសង្កាត់គោករការខណ្ឌព្រែកព្នៅរាជធានីភ្នំពេញ៕