ច្បាប់ថ្មីជប៉ុនចូលជាធរមានថ្ងៃទី៦ កុម្ភៈ នឹងផាកពិន័យបុគ្គលណាដែលមិនគោរពវិធានការការពាររបស់រដ្ឋាភិបាល

ភោជនីយដ្ឋាន និងអាជីវកម្មដែលមិនគោរពតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រឈមនឹងការផាកពិន័យពី ២០០.០០០យ៉េន ទៅ ៣០០.០០០យ៉េន ស្មើនឹង ២.៨៥០ ដុល្លារអាមេរិក។

ច្បាប់ថ្មីនេះធ្វើឱ្យជប៉ុនពិចារណាលុបចោលការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នចំពោះខេត្តមួយចំនួនផងដែរ។

ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋ មិនថាខ្មែរ ឬបរទេស ត្រូវអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងគោរពតាមវិធានការការពារឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជម្ងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ១៩ដ៏សាហាវនេះ។ កុំចាំទាល់តែមានការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសនុ្ន ឬការផាកពិន័យទើបចូលរួម៕

ប្រភព៖ Nikkei Asia