ជំងឺភ្នែកស្ងួត! កើតអ្វី គួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច?

ជំងឺភ្នែកស្ងួត (Sécheresse oculaire) ជាជំងឺដែលអាចកើតមាននៅលើមនុស្សគ្រប់វ័យ។ ភ្នែកស្ងួត(Sécheresse oculaire)នេះ មាន5% ទៅ 35%នៃប្រជាជនទាំងអស់ ហើយប្រជាជននៅអាស៊ីមាន33%ច្រើនជាងនៅដំបន់ផ្សេងៗ ហើយភាគច្រើនកើតមានលើមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំឡើង(មនុស្សស្រីច្រើនជាងមនុស្សប្រុស)។

១) រោគសញ្ញា៖

– មានអារម្មណ៍ដូចឈឺចាក់ៗក្នុងភ្នែក

– ក្រហាយក្នុងភ្នែក

– រមាស់ក្នុងភ្នែក

– មានអារម្មណ៍ដូចមានក្រាប់ខ្សាច់ក្នុងភ្នែក

– មានការឈឺចាប់ខ្លះ

– ស្រវាំងភ្នែក

– ចាញ់ពន្លឺថ្ងៃ

– ហៀរទឹកភ្នែក

២) ជំងឺភ្នែកស្ងួតបណ្តាលមកពី៖

– កត្តាជាច្រើនដែលមាននៅលើផ្ទៃភ្នែក(Surface oculaire)

– បណ្តាមកពីការខ្វះលំហូរទឹកភ្នែក និងអមជាមួយបញ្ហាភ្នែកមួយចំនួនទៀត

– លំហូរទឹកភ្នែកគ្មានលំនឹង

– មានរលាកផ្ទៃគ្រាប់ភ្នែក

– មានការខូចខាតប្រព័ន្វប្រសាទនៃការបង្កើតទឹកភ្នែក(abnormalie neurosensoriel)ដែលមានតួនាទីក្នុងការធានាទឹកភ្នែកនៅលើផ្ទៃគ្រាប់ភ្នែក។

៣) មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានជំងឺភ្នែកស្ងួត៖

– 14% មានទឹកភ្នែកមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារខ្វះខាតទឹកភ្នែកបណ្តោះអាសន្ន

– 86% អ្នកជំងឺមានទឹកភ្នែកធម្មតាតែទឹកភ្នែកនោះគ្មានគុណភាព(Larmes de mauvaise qualité)

– បណ្តាលមកពីមានការរលាករ៉ាំរ៉ៃនៃត្របកភ្នែក(inflammation chronique des paupière;Blépharite)

– ការស្ងួតភ្នែកដោយសារមានរំហួតទឹកភ្នែក(Sécheresse evaporative par déficit lipidique)ដូចជា៖

• ការសម្លឹងកុំព្យូទ័រយូរ

• មើលទូរទស្សន៍ នៅក្រោមកំដៅថ្ងៃ នៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ នៅក្រោមកង្ហារ។ល។

«ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាដូចការរៀបរាប់ខាងលើ ឫមានតម្រូវការពត៌មានលំអិតបន្ថែម សូមមេត្តាអញ្ជើញមកពិគ្រោះយោបល់ និងទទួលប្រឹក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការព្យាបាលពីក្រុមការងារវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ជំនាញផ្នែកចក្ខុរោគនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត។» ៕

ប្រភព ÷ មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែត្រ