ក្រសួងសុខាភិព្យាបាល ប្រកាសបិទទីតាំង ចំនួន ២៣ កន្លែង ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ

(ភ្នំពេញ)៖ ក្នុងសេចក្តីប្រកាស​នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បាន​ប្រកាស​ពីទីតាំង ដែលពាក់ព័ន្ធ​នឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ​ ចំនួន ២៣ទីតាំង នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ទីតាំងទាំងនេះ ត្រូវបានបិទជាបណ្តោះអាសន្ន​។

ទីតាំងទាំង ២៣កន្លែងនោះ រួមមាន៖ ១. ក្លឹប N8 ២.ក្លិប ​Casa By Meridian ៣.សណ្ឋាគារ​ Le Gong Guan Hotel ​៤.​City Comfort ​៥.អគារ The Bridge ៦.​ The Point Service Apartment ៧. Mekong Street ៨.Pent House Apartment ៩.Skyline DUMEX ១០.Somet Condoninium ១១.Residence L Olympic ១២.Prince Plaza Centre ១៣. Celeste Skybar ១៤.Diamond Twin ១៥. JinZun ខារ៉ាអូខេមុខព្រលាន ១៦.ក្លឹប Coco សណ្ឋាគារកណ្តាលសួនច្បារ ១៧. JuHao មុខហាងឆ្នេរមាស ១៨.ហាង The World ១៩.ហាង វ័នមែនសិន ២០.ក្លឹប ១៦៨ អតីត​នគរសំរឹទ្ធិ ២១.Love ២២.វិទ្យាល័យ​ហ៊ុនសែន ភ្នំពេញថ្មី ២៣.សាលា SIS៕