ក្រសួង​សុខាភិបាល​ផ្តល់​ការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ស៊ីណូហ្វាម​ ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ដល់​កម្មករ​ប្រមូលសំរាម

ក្រសួង​សុខាភិបាល​ប្រកាសថា​កម្មករប្រមូលសំរាមនៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានអាយុពី ១៨ឆ្នាំ ដល់ ៥៩ឆ្នាំ អាចទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ ។

ទីនោះ​ដែល​ត្រូវ​ទៅទទួល​ការចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ស៊ីណូហ្វាម​សម្រាប់​កម្មករ​ប្រមូលសំរាម​ រួមមាន​÷​

មន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញ មន្ទីរពេទ្យ

បង្អែកព្រែកព្នៅ​ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកច្បារអំពៅ

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកដង្កោ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន សែនសុខ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកចតុមុខ

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកសម្ដេចឪ សម្ដេចម៉ែ និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពោធិចិនតុង៕