អង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយទៀត ដើម្បីអំពាវនាវអោយមានការទទួលបានវ៉ាក់សាំង Covid-19 ដោយសមភាព


បរទេស៖ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះ បានផ្តល់ការអនុម័តយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីសម្រេចមួយ ដែលអំពាវនាវអោយមានការទទួលបាននូវវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសដែលមានបញ្ហាជម្លោះ និងប្រទេសក្រីក្រ ។

សេចក្តីសម្រេចខាងលើនេះ បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពចាំបាច់ជាបន្ទាន់នូវសាមគ្គីភាព សមធម៌ និងប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង COVID-19 នៅតាមប្រទេសដែលមានលទ្ធភាពតិចតួច ក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះ ។ សេចក្តីសម្រេចដដែលនេះ ក៏ស្នើឲ្យបណ្តាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រទេសទាំងឡាយដែលមានលទ្ធភាព ជួយគ្នាបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងទៅកាន់បណ្តាប្រទេសចំណូលមធ្យមនិងទាប ក៏ដូចជាប្រទេសដែលត្រូវការជាចាំបាច់ ៕