ទំនាស់រឿងគណបក្ស បាញ់សម្លាប់គ្នាក្នុងពិធីបុណ្យសព ផ្អើលពេញវត្តថៃ

ការបាញ់ប្រហារដោយកាំភ្លើងបានកើតឡើងក្នុងពិធីបុណ្យសពមួយ ដែលមានមនុស្សជាច្រើនចូលរួម ដោយបណ្តាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ និងរងរបួស៤នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃចន្ទទី១ខែមីនា។

ប៉ូលិសមកពីប៉ុស្តិ៍ Photharam ត្រូវបានគេជូនដំណឹងអំពីការបាញ់បោះនេះ នៅម៉ោង៨យប់ថ្ងៃចន្ទក្នុងវត្ត Thamakham នៃអនុស្រុក Sam Reun៕