ចិន បង្ហាញដ្រូនយោធាខ្នាតតូចដ៏ទំនើបមានសមត្ថភាពមិនធម្មតា ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយអាមេរិក

ក្រុមហ៊ុនចិនមួយ បានបង្ហាញនូវដ្រូនយោធាខ្នាតតូចថ្មីមួយប្រភេទ ដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយ Black Hornet Nano របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាន។

ដ្រូនស៊ើបការណ៍ដ៏តូចនេះមានឈ្មោះ Fengniao ឬ Hummingbird ដែលមានប្រវែងត្រឹមតែ១៧សង់ទីម៉ែត្រ និងទម្ងន់៣៥ក្រាមប៉ុណ្ណោះ៕