វ៉ាក់សាំង EpiVacCorona របស់រុស្ស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់លើមនុស្សអាយុលើស ៦០ឆ្នាំ

វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ EpiVacCorona របស់រុស្ស៊ីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់ដែលមានអាយុ ៦០ ឆ្នាំឡើងទៅ ។ នេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលការការពារសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ជាតិ Rospotrebnadzor បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះ ។

វ៉ាក់សាំងដែលបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវរដ្ឋនៃជំងឺឆ្លង និងជីវសាស្ត្រត្រូវបានគេបង្ហាញថាផ្តល់ការការពាររយៈពេលមួយឆ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ ១៩ ។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ Rospotrebnadzor បាននិយាយថា ជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាដែលបានបញ្ជាក់ពីភាពស៊ាំនឹងវ៉ាក់សាំង និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកជំងឺវ័យចំណាស់ វ៉ាក់សាំង EpiVacCorona ត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់លើមនុស្សដែលមានអាយុលើស ៦០ ឆ្នាំ ៕