ថៃ ផ្ទុះឆ្លងកូវីដជាចង្កោមក្នុងកន្លែងកម្សាន្ត និងពន្ធនាគារ មុនបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី

មន្ត្រីសុខាភិបាលថៃបានបិទកន្លែងកម្សាន្តនៅទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃចន្ទ បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងនូវករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ នៅក្នុងតំបន់រាត្រីក្នុង និងជុំវិញរដ្ឋធានី និងមួយផ្សេងទៀតនៅពន្ធនាគារភាគខាងត្បូង ៕