ស្វែងរកការជួយសង្គ្រោះ បើខ្លួនអ្នក ឬមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់មានគំនិតចង់សម្លាប់ខ្លួន!

ការសម្លាប់ខ្លួន គឺការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯង។ យោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក ក្នុងមួយឆ្នាំៗមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារការសម្លាប់ខ្លួនជាងមួយលាននាក់ ដែលមានន័យថា រាល់ ៤០វិនាទីម្តង មានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយការសម្លាប់ខ្លួន។ ដោយឡែក នៅប្រទេសកម្ពុជាយើង របាយការណ៍ដដែលបង្ហាញថា មានមនុស្សជិត ៨០០នាក់ស្លាប់ដោយការសម្លាប់ខ្លួនក្នុងមួយឆ្នាំៗ។

ក) ការយល់ច្រឡំ និងការពិតស្ដីពីការសម្លាប់ខ្លួន៖

ការយល់ច្រឡំ៖ មានតែមនុស្សឆោតល្ងង់ទេ ដែលគិតចង់សម្លាប់ខ្លួនឯង។ ការពិត៖ មនុស្សភាគច្រើនធ្លាប់បានគិតពីការចង់សម្លាប់ខ្លួនឯង នៅពេលណាមួយក្នុងជីវិតនេះ។ ការសម្លាប់ខ្លួន និងការប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្លួន ភាគច្រើនកើតឡើងដោយមានគម្រោងទុកជាមុន។

ការយល់ច្រឡំ៖ មនុស្សដែលធ្លាប់បានប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្លួនឯងម្តងហើយ នឹងមិនព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនម្តងទៀតឡើយ។ តែការពិត៖ មនុស្សដែលធ្លាប់បានប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្លួនពីមុន មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការសម្លាប់ខ្លួននៅលើកក្រោយទៀត។ សម្រាប់បុគ្គលខ្លះ ការប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅលើកទីពីរ ឬទីបី អាចងាយសម្រេចជាងមុន។

ការយល់ច្រឡំ៖ បើមនុស្សម្នាក់ចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងទៅហើយ គឺគ្មាននរណាអាចជួយគាត់បានទេ។

ការពិត៖ ភាគច្រើន ការសម្លាប់ខ្លួនកើតឡើងដោយមិនបានគិតពិចារណាច្បាស់លាស់ឡើយ។ មនុស្សដែលប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្លួន ចង់គេចផុតពីបញ្ហា ព្រោះគាត់យល់ថាត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទាំងនោះតែឯង។ តែការពិតទៅ មានមនុស្សដែលបារម្ភពីគាត់ នៅចាំជួយគាត់ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយ និងជួយគាំទ្រគាត់ក្នុងអំឡុងដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្ត រហូតដល់គាត់អាចចេះគិតបានច្បាស់លាស់ឡើងវិញ។ ការយល់ច្រឡំ៖ ការនិយាយ ឬសាកសួរអំពីការសម្លាប់ខ្លួននឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគិតធ្វើបែបនោះតែម្ដង។ ការពិត៖ ជំងឺផ្លូវចិត្ត និងទុក្ខព្រួយផ្សេងៗប៉ះពាល់ទៅលើការគិតរបស់ជនរងគ្រោះ ហើយពេលខ្លះវាក៏អាចជំរុញឲ្យគាត់គិតចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងផងដែរ។ ការនិយាយដោយបើកចំហ និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងក្នុងការសាកសួរគាត់ពីការចង់សម្លាប់ខ្លួននេះ នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ៊ាននិយាយអំពីបញ្ហាទាំងនោះ។ វាក៏អាចជួយគាត់ឲ្យមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវឯកោ ព្រោះមានអ្នកនៅចាំជួយស្តាប់ពីបញ្ហាក្នុងចិត្តរបស់គាត់ ហើយជួយដោះស្រាយជាមួយគាត់។

ខ) សារស្ដីពីការសម្លាប់ខ្លួន៖

ការនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃពីការលំបាករបស់យើង និងសុំរកការជួយនៅពេលដែលអារម្មណ៍នៃការសម្លាប់ខ្លួនកំពុងញ៉ាំញ៉ីយើង គឺជាការចាំបាច់ណាស់។ ការនិយាយពីការសម្លាប់ខ្លួន ឬបញ្ហាក្នុងចិត្ត មានន័យថាយើងមានភាពរឹងមាំ ហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហា ហើយចង់រកដំណោះស្រាយដែលល្អ ជាជាងការបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯង។

“ប្រសិនបើលោក លោកស្រី ឬមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់ មានគំនិតចង់សម្លាប់ខ្លួន សូមអញ្ជើញមកឬបញ្ជួនគាត់មកទទួលការពិគ្រោះ និងព្យាបាលដោយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្លូវចិត្តនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត។” ៕

ប្រភព÷ មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត