អាជ្ញាធរសម្រេចយកស្ដាតអូឡាំពិក, សាលាកូរ៉េកប់ស្រូវ និងព្រីមៀរសែនសុខ សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកកើតជំងឺកូវីដកម្រិតស្រាល

(ភ្នំពេញ)៖ អាជ្ញាធរបានសម្រេចយកទីតាំងស្ដាតអូឡាំពិក, សាលាកូរ៉េកប់ស្រូវ ( វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា NPIC )និងព្រីមៀរសែនសុខ សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩ កម្រិតស្រាល ខណៈដែលបច្ចុប្បន្នអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដនៅរាជធានីភ្នំពេញ មិនមានសញ្ញាថមថយនៅឡើយទេ៕