ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានផ្តុំគ្នានៅទីក្រុង Washington នៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក……

ក្រុមអ្នកបាតុករប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតែបន្តធ្វើបាតុកម្ម​​ ដែរមកប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជិតសេតវិមាននៅចាំតាំពីព្រឺកនៃ ព្រះអាទិត្យចាប់ផ្តើមរះ នៅទីក្រុង​ George Floyd, D.C កាលពីថ្ងៃសៅរ៍។ បាតុកររាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុង Washington, D.C ។ និងទីក្រុងដទៃទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីទាមទារឱ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងជាតិសាសន៍ និង ការអនុវត្តច្បាប់ថ្មីយ៉ាងសាហាវឃោឃៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលការតវ៉ាជុំវិញការស្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ដោយប៉ូលីស Minneapolis សម្លាប់ជាន់កកាលពីថ្ងៃទី១១ឈានចូលថ្ងៃទី ១២ ។ ការតវ៉ានេះកំពុងតែមានការកើនឡើងដូចជាការហែក្បួនធំបំផុតដែលគេបានឃើញនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងនិងទីប្រជុំជន

Read more